In bijlage XVIIIc en XVIIId van de Omgevingsregeling staan regels om het geluid te berekenen van civiele en militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen. Voor het berekenen zijn bepaalde gegevensbestanden en documenten nodig.

Dit zijn onder andere:  

Bestanden downloaden