Het berekenen van geluid van wegverkeer is een belangrijke methode om de geluidbelasting op woningen te bepalen. Het effect van stille wegdekken is in Bijlage IVe van de Omgevingsregeling verrekend in de correctiefactor Cwegdek Wegdekcorrectie (Wegdekcorrectie).

Overgangsrecht

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Ook na de invoering zijn op sommige procedures de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet geluidhinder (Wgh) nog van toepassing. En daarmee het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Het overgangsrecht geluid regelt voor welke procedures dit geldt. Meer informatie daarover vindt u op de IPLO-website.

Voor het berekenen van geluid vindt u hier informatie over: 

  • Wegdekcorrecties voor procedures volgens Wgh en Wm
  • Productgebonden Cwegdek Wegdekcorrectie (Wegdekcorrectie)

Wegdekcorrecties voor procedures volgens Wgh en Wm

De wegdekcorrecties bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012  staan in één Excel-bestand. Dit bestand geeft met verschillende tabbladen de waarden voor de correctiefactoren Cwegdek , Cinitieel Initiële wegdekcorrectie (Initiële wegdekcorrectie)  en Ctijd Verouderingscorrectie (Verouderingscorrectie).

In het bestand staan de correctiefactoren voor het gebruik volgens bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze correctiefactoren zijn bepaald volgens de methode uit bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Aandachtspunten voor gebruik wegdekcorrecties

Bij het gebruik van de wegdekcorrectiefactoren zijn de volgende punten van belang:  

  • De waarde voor τm  is hetzelfde voor SRM1 Standaard Rekenmethode I (Standaard Rekenmethode I)  en SRM2 Standaard Rekenmethode 2 (Standaard Rekenmethode 2) . De snelheidsafhankelijkheid is dus voor alle octaafbanden gelijk.
  • De snelheidsafhankelijkheid voor Cwegdek is dezelfde als voor Cinitieel
  • De wegdekcorrectiefactoren gelden alleen binnen het snelheidsgebied waar ze statistisch betrouwbaar zijn. Deze snelheidsgebieden zijn van toepassing op de gegevens voor SRM1  en SRM2. Het snelheidsbereik waarin de Cwegdek-coëfficiënten mogen worden toegepast is aangegeven in het Excelbestand.
  •  Voor categorie mv en zv (middelzware en zware voertuigen) worden dezelfde wegdekcorrectiefactoren aangehouden.

Gemengd verkeer

Het Excel-bestand bevat een rekeninstrument waarmee u de geluidreductie van een wegdek met gemengd verkeer kunt berekenen. U vult de gegevens in over de verkeerssamenstelling en verkeerssnelheid. In de laatste kolom staat dan de geluidreductie. 

De berekening is op basis van de Standaard Rekenmethode I (SRM1) van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. SRM1 is voor procedures onder de Omgevingswet geen officiële rekenmethode meer.

Stille banden

Het tabblad met de Cwegdek heeft ook een kolom met de aftrek die gebuikt mag worden voor de toepassing van stillere banden. Deze correcties staan in artikel 3.5 en 5.11 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Productgebonden Cwegdek

In het Excelbestand staan wegdekcorrecties (Cwegdek) voor verschillende categorieën wegdekken. Daaronder ook 15 categorieën op basis van de indeling in CROW-publicatie nr. 316. Deze categorieën zijn bedoeld om in een vroeg stadium van het akoestisch onderzoek te rekenen met een benadering van de geluidreductie, zonder dat er al een keuze voor een specifiek product gemaakt hoeft te worden. 

Naast deze wegdekcategorieën zijn er ook veel wegdeksoorten, die gebonden zijn aan een bepaalde producent. De producent kan de Cwegdek laten vaststellen na goedkeuring door het Expertisecentrum Geluid van het RIVM. 

Cwegdek-rapporten

Van de wegdekproducten zijn de volgende Cwegdek-rapporten in pdf-formaat downloadbaar. Het nummer verwijst naar het volgnummer in de spreadsheet.

Cwegdek-rapporten voor lichte motorvoertuigen

13 Silent Way (pdf, 1.6 MB megabyte (megabyte)), nieuwe versie per 3 november 2016
14 Microtop (pdf, 2.6 MB), nieuwe versie per 28 mei 2020
15 ZSA semidicht (pdf, 677 kB)
16 Konwe Stil (pdf, 557 kB)
17 Redufalt (pdf, 2.2 MB)
18 Dubofalt (pdf, 1.8 MB)
19 Micropave (pdf, 647 kB)
20 Nobelpave (pdf, 1.2 MB)
21 Microflex-SMA (pdf, 1.1 MB)
22 GRAB (pdf, 1.8 MB)
23 Microflex (pdf, 1 MB)
24 Topfalt (pdf, 3.9 MB)
25 Deciville (pdf, 2.3 MB)
26 SMA-NL 8G+ (pdf, 1.6 MB), nieuwe versie per 1 mei 2015
27 Durasilent (pdf, 1.1 MB)
28 MODUS (pdf, 1.8 MB)
29 Stil Mastiek 8 (pdf, 2.7 MB)
30 GeoSilent (keperverband) (pdf, 1 MB), nieuwe versie per 20 februari 2019
31 KonwéCity 5 (pdf, 3.4 MB), nieuwe versie per 4 oktober 2021
32 SMA GRA 8 COlt (pdf, 3.1 MB), nieuwe versie per 4 oktober 2021
33 SMArdpave (pdf, 1.9 MB), nieuwe versie per 23 november 2017
34 PA 8G (pdf, 1.6 MB)
35 DGD Strabag (pdf, 1.8 MB), nieuwe versie per 1 april 2020
36 RubberPaveA (pdf, 1 MB), nieuwe versie per 3 november 2016
37 SGA (pdf, 1.1 MB)
38 Redufalt 2G (pdf, 1.4 MB), nieuwe versie per 14 december 2017
39 RubberPave B (pdf, 2.5 MB)
40 Devipave (pdf, 1.2 MB)
41 SMA-NL 8 GronDuFalt+ (pdf, 1.7 MB)
42 OPA8 (pdf, 2 MB), nieuwe versie 4 oktober 2021
43 Thermoflex (pdf, 1.3 MB)
44 KonwéCity 8 (pdf, 2.2 MB), nieuwe versie per 10 maart 2020
45 Deciville Es (pdf, 1.4 MB)
46 GUB (pdf, 1.2 MB)

Cwegdek-rapporten voor zware motorvoertuigen

15 ZSA semidicht (pdf, 534 kB)
18 Dubofalt (pdf, 2.8 MB)
23 Microflex (pdf, 1.1 MB)
26 SMA-NL 8G+ ((middel) zware motorvoertuigen) (pdf, 3.1 MB), nieuwe versie per 9 juni 2017
34 PA 8G ((middel)zware motorvoertuigen) (pdf, 2.7 MB)
42 OPA8 (pdf, 2.2 MB), nieuwe versie 4 oktober 2021