De indicatieve rekenmethode wegverkeersgeluid is een hulpmiddel waarmee u zelf voor eenvoudige situaties geluidberekeningen kunt uitvoeren.

De methode rekent volgens de formules van standaard rekenmethode I uit bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De emissies en wegdekcorrecties zijn aangepast aan de waarden uit bijlage IVe van de Omgevingsregeling, waardoor de hier berekende waarden zullen afwijken van die uit de methode uit het Reken- en meetvoorschrift geluid. 

Gebruik

Met de onderstaande tabel kunt u eenvoudig het equivalente geluidsniveau op de gevel van een woning  berekenen. Met ingang van de Omgevingswet is dit geen officiĆ«le rekenmethode meer. De berekende waarde kan niet gebruikt worden voor vergunningverlening of andere juridische doelen. 

Let op

Een decimale waarde moet met een punt worden ingevoerd. Het is dus 0.7 en niet 0,7.

Ga naar: