Geluid van vliegverkeer is in Nederland een van de belangrijkste oorzaken van geluidhinder, na geluid van wegverkeer en burengeluid. In de afgelopen jaren is er in Nederland discussie ontstaan over de manier waarop vliegtuiggeluid wordt bepaald. De vergunningverlening en de handhaving voor vliegtuiggeluid zijn tot nu toe gebaseerd op berekeningen. Omwonenden willen dat vliegtuiggeluid wordt gemeten en niet alleen berekend. Rond de meeste luchthavens in Nederland worden wel geluidmetingen gedaan, maar die hebben uitsluitend een informatieve functie.

Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in 2018 een programma gestart voor het verbeteren van berekeningen en de metingen van vliegtuiggeluid. De Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV) moet ervoor zorgen dat in de toekomst de manieren waarop informatie over vliegtuiggeluid wordt gemeten en berekend voor iedereen betrouwbaar en herkenbaar zijn. Deze informatie is vervolgens de basis voor beleidskeuzes. De PAMV bestaat uit drie fasen:

  1. Een verkenning
  2. De uitwerking
  3. De realisatie

In de eerste fase van dit programma hebben het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het NLRNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut onderzocht hoe het meten en berekenen van vliegtuiggeluid verbeterd kan worden. Ze hebben ook gekeken hoe het draagvlak voor de werkwijze vergroot kan worden. De resultaten van deze verkenning staan in het rapport Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven. Een verkenning van wensen en ontwikkelopties.

De tweede fase van de PAMV is gestart in 2020.