Het RIVM heeft berekend in welke mate de stoffen vrijkomen uit de schoorsteen en wat dat betekent voor het milieu en de gezondheid van omwonenden (december 2016). Uit dit onderzoek concludeert het RIVM dat omwonenden naar verwachting geen gezondheidsschade ondervinden door de uitstoot van GenX stoffen vanuit de fabriek naar de lucht.

De berekende concentratie bij de dichtstbijzijnde woningen is 15 nanogram per kubieke meter lucht. Dit is bijna vijf keer lager dan de gezondheidskundige grenswaarde die het RIVM voor FRD-903 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur) heeft afgeleid: 73 nanogram per kubieke meter lucht.

In maart 2016 publiceerde het RIVM een vergelijkbare risicoschatting van de effecten van de uitstoot van PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) door dezelfde fabriek in het verleden.