Loketgezondleven.nl: informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk of gemeente.

Loketgezondleven.nl biedt gezondheidsbevorderaars bij gemeente en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) informatie voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. U vindt landelijke en lokale informatie, tips en praktijkvoorbeelden gebundeld om lokaal aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld decentralisaties, preventie en zorg.

De themadelen bieden handvatten voor een integrale aanpak van overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie en  seksuele gezondheid. Ook vindt u per thema aanbevolen interventies in een overzicht.