De Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk of gemeente.

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt informatie voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. In de handreiking zijn landelijke en lokale informatie, tips en praktijkvoorbeelden gebundeld om lokaal aan de slag te kunnen met bijvoorbeeld decentralisaties, preventie en zorg.

Zeven themadelen bieden handvatten voor een integrale aanpak van overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, tabak, depressie en  seksuele gezondheid. Ook vindt u per thema aanbevolen interventies in een overzicht.

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven en partners bieden via het programma Gezonde Gemeente ondersteuning aan professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers die gemeentelijk gezondheidsbeleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering vormgeven en uitvoeren.