Leefomgeving en gezondheid

buiten fitness

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu biedt informatie over het gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke omgeving, en over de invloed van de fysieke en sociale omgeving op de gezondheid. 

Preventie, Zorg en Welzijn

Spelende kinderen

Op deze pagina staan verschillende thema's op het gebied van preventie, zorg en welzijn waar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u mee kan helpen om mee aan de slag te gaan.

Luchtkwaliteit en klimaat

auto's op snelweg

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is expert op het gebied van luchtkwaliteit en de relatie met gezondheid. Op deze pagina leest u hoe het RIVM gemeenten adviseert op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat.

Duurzaamheid en veiligheid

Economische ontwikkeling is een aandachtspunt voor elk bestuur. Kijk hier hoe uw gemeente dit duurzaam en veilig aan kan pakken. 

Kaarten en cijfers

Nitraatkaart van Nederland 2008-2011

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt en bundelt grote hoeveelheden data van volksgezondheid en milieu. Op deze pagina kunt u op kaarten en in cijfers zien hoe uw gemeente ervoor staat.

Over het RIVM

Hoofdingang RIVM

Op deze pagina kunt u vinden wat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor lokale en regionale partners kan betekenen en hoe samenwerking tot stand komt. 

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   030-274 91 11
E-mail:        info@rivm.nl