Maatschappelijke opgave

Verbetering van gezondheid en veiligheid in de leefomgeving is méér dan het op orde hebben van de basiskwaliteit van de woon- en werkomgeving, namelijk de ontwikkeling van gezonde en veilige toepassingen en een bijbehorende inrichting van gebieden. Concreet gaat het bij deze opgave om ruimtelijke inrichting aan te passen aan de gevolgen van klimaatveranderingen, meer groen en bewegen in de planvorming aan te brengen, de stedelijke omgeving te verduurzamen en te zorgen voor een schone, veilige en gezonde woon- en werkomgeving. Dit geldt zowel voor stedelijk als landelijk gebied. Met de voorbereidingen op de Omgevingswet (2021) krijgen gemeenten en regio’s meer mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te realiseren. Het RIVM kan lokale en regionale partners ondersteunen bij deze opgave. Het RIVM werkt hierbij zoveel mogelijk met hen samen.

 

Hieronder ziet u thema’s waarbij het RIVM uw gemeente kan ondersteunen.

Gezonde leefomgeving

Overzichtspagina over een gezonde leefomgeving met informatie over projecten, websites en praktijkvoorbeelden. 

Leefbare gezonde stad

mensen in tuin

Lees hier over actuele thema's om een gezonde stad te realiseren. 

Gezond onderwijs

Kijk hier voor meer informatie over Gezonde Kinderopvang en Gezonde School. 

Vitaal plattland

Op deze pagina vindt u informatie over hoe het RIVM u kan ondersteunen in het realiseren van een vitaal platteland. 

Integrale wijkaanpak

De integrale wijkaanpak is een structurele en gebiedsgerichte aanpak met als doel het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. 

(Samen)werken aan gezonde leefomgeving

Lees hier over beschikbare instrumenten en handelingsopties om gezonde leefomgeving te realiseren. 

Samenwerken met het RIVM?

•    Het RIVM verzamelt data in samenwerking met gemeenten en / of inwoners. Samen meten met gemeenten en / of inwoners kan bijdragen aan beleidsontwikkeling en burgerparticipatie vergroten. Het RIVM ondersteunt met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en trajecten om gezamenlijk te meten, zoals het luchtmeetnet. Een voorbeeld hiervan is 'Citizen Science'.
•    Veel vragen over leefomgeving en gezondheid zijn nog niet beantwoord. Het RIVM kijkt met netwerkpartners mee hoe ze kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld met  'advies op maat' (sociaal/gezondheidsdomein) en info@gezondeleefomgeving (ruimtelijk/fysieke domein). U ontvangt dan gericht advies voor het proces of ontwerp voor een gezonde leefomgeving. Ook andere vragen worden per casus bekeken, met de netwerkpartners, zodat uw behoefte aan informatie en kennis kan worden beantwoord. 
•    Het RIVM ontwikkelt kennis door met gemeenten en provincies methoden te ontwerpen om de gezondheid in de leefomgeving te volgen en te bevorderen. 'Gezonde Omgeving Utrecht' laat zien hoe een dergelijk project vorm kan krijgen. 

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   030-274 91 11
E-mail:        info@rivm.nl