Het RIVM en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelen samen met bewoners en andere partijen een applicatie (app) voor mobiele telefoons en tablets. Met deze innovatieve app kunnen bewoners de leefomgeving in hun buurt beoordelen. Op deze manier hoopt het RIVM de bewoners te activeren bij het gezonder maken van hun wijk.

Buurtbeleving

Vaak worden beoordelingen van de leefomgeving uitgevoerd door experts. Bewoners geven echter een andere en waardevolle kijk op hun eigen leefomgeving. Bovendien wordt steeds meer zelfredzaamheid en betrokkenheid van mensen verwacht in de samenleving. Daarom heeft het RIVM samen met de Hogeschool van Amsterdam het WAtsAP Working on the Development of a mobile Application for a CommuniTy baSed neighbourhood Audit: citizens assessing the health Potential of their direct living environment (Working on the Development of a mobile Application for a CommuniTy baSed neighbourhood Audit: citizens assessing the health Potential of their direct living environment)-project (Kijk! Een gezonde wijk) gestart.

Binnen dit project wordt voor het eerst een participatieve app door en voor bewoners gemaakt in samenwerking met een aantal kennisorganisaties. Met de app kunnen bewoners kenmerken over hun buurt verzamelen. Bijvoorbeeld de hoeveelheid straatvuil of hoe vaak mensen buurtevenementen bezoeken. Dergelijke informatie is nuttig voor het ontwikkelen van oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Met behulp van de app hopen we niet alleen een completer beeld van de directe leefomgeving te krijgen, maar ook de zelfredzaamheid van bewoners en vaardigheden voor het verbeteren van de gezondheid te kunnen versterken. Tijdens alle activiteiten binnen het project wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid van bewoners.

Ontwikkeling van de app en het dataplatform

De ontwikkeling vindt in eerste instantie plaats in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Samen met de bewoners worden meetbare factoren vastgesteld die volgens hen de gezondheid van hun buurt beïnvloeden. Informatie over deze factoren worden door de app verzameld op een dataplatform. Op het platform worden de door bewoners aangedragen gegevens opgeslagen en gedeeld. Ook de techniek achter het dataplatform en het platform zelf worden samen met de bewoners ontwikkeld, zodat het gebruiksvriendelijk is en aansluit bij de praktijk. 

Als de app en het dataplatform gereed zijn, worden deze getest door de eindgebruikers. Zowel bewoners als andere belanghebbenden zullen hieraan deelnemen. Deze test geeft informatie over de gebruiksvriendelijkheid, maar ook al inzicht in onder andere de beleving van bewoners van hun leefomgeving. Het RIVM verkent de mogelijkheden om de app en het dataplatform ook in andere buurten en steden te testen. Als de kwaliteit en relevantie van de verkregen informatie goed is, zal de app beschikbaar worden gesteld voor heel Nederland. 

WAtsAP-project

Het project Kijk! Een gezonde wijk (WAtsAP) sluit goed aan bij de trend dat mensen steeds meer en beter in staat zijn hun eigen milieu en gezondheid te meten (“Citizen Science”). Het RIVM en de Hogeschool van Amsterdam coördineren het project en het wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, Amsterdam Economic Board (AEB), Stichting Eigenwijks, Stadsdeel Nieuw-West, Stichting Wijkadvies en Vereniging van Milieukundigen (VVM). Het project worden gefinancierd door het RIVM, Fieldlab Nieuw West, Hogeschool van Amsterdam en een RAAK-Publieksubsidie van Regieorgaan SIA

Het project loopt tot en met 2017. Naar verwachting publiceert het RIVM in het najaar van 2015 de eerste inventarisatie onder bewoners naar de kenmerken die zij belangrijk vinden. De app en het dataplatform zullen niet eerder dan in 2018 beschikbaar komen.