Health Impact Assessment is bedoeld om bij besluitvorming de mogelijke positieve én negatieve gezondheidseffecten zo goed mogelijk mee te laten wegen.

HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment) kan de besluitvorming op de volgende wijze ondersteunen:

  • Het maakt beleidsmakers bewust van de relatie tussen gezondheid en de fysieke, sociale, en economische omgeving.
  • Het ondersteunt beleidsmakers bij het herkennen en beoordelen van mogelijke gezondheidseffecten en het optimaliseren van hun beslissingen.
  • Het kan diegenen op wie het beleid betrekking heeft laten bijdragen aan het besluitvormingsproces.