Een HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment) kan kort (dagen) of lang (maanden) duren, afhankelijk van de schaal en het belang van het voorstel, en het beschikbare budget.

De belangrijkste stappen van een HIA Health Impact Assessment (Health Impact Assessment) zijn:

 • Screening: Het doorlopen van voorstellen op hun mogelijke invloed op de gezondheid, en beslissen of HIA de juiste manier is om de gezondheidseffecten van een voorstel te beoordelen. Een screening bestaat uit drie stappen:
  1. bepalen van de gezondheidsrelevantie: cruciale factoren (determinanten), specifieke groepen en belanghebbenden (stakeholders) en aard van de gezondheidseffecten.
  2. inventariseren van beschikbare kennis
  3. analyseren van de beleidscontext
 • Scoping: Het maken van een plan van aanpak hoe de HIA uitgevoerd zal gaan worden, welke indicatoren in de beoordeling zullen worden betrokken, welke kwalitatieve én kwantitatieve methoden zullen worden ingezet. Tenslotte wordt het plan van aanpak aan de belanghebbenden voorgelegd. Beslissen hoe de HIA in de gegeven context uitgevoerd zal worden.
 • Appraisal or assessment: Het identificeren en beoordelen van de mogelijke gezondheidseffecten van het voorstel. Hierbij kunnen verschillende kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt worden, zoals: interviews met betrokkenen, focus groep discussies, audits, vragenlijstonderzoek, analyse van bestaande data, expert opinies en literatuurstudie. In Nederland worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen.
 • Opstellen van aanbevelingen: Het formuleren en prioriteren van aanbevelingen voor de beleidsmakers.
 • Ondersteunen van beleidsmakers: Hulp bij aanpassing van het voorstel op basis van de aanbevelingen in de HIA.
 • Monitoring en evaluatie: Volgen van de implementatie van het beleid en vaststellen of het verwachte effect op de gezondheid ook daadwerkelijk optreedt, en zo niet, wat daarvan de oorzaken zijn.