Health Impact Assessment wordt onder andere gebruikt om de effecten van nieuwe ruimtelijke plannen op het milieu en de gezondheid te bepalen.

In het rapport 'Gezonde plannen', van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, wordt een overzicht gegeven van 24 instrumenten waarmee gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen ingebracht kunnen worden. Bestuurders en ambtenaren van zowel ruimtelijke ordening en bouwen, als van milieu, gezondheid en welzijn, kunnen aan de hand van dit overzicht bepalen welke instrumenten in een voorliggend beleidstraject of bouwproject ingezet kunnen worden.