De beschikbare methoden voor gezondheidseffectschattingen lopen uiteen van kwalitatieve checklists tot meer kwantitatieve analyses. Een voorbeeld van een kwalitatieve checklist is de handreiking Gezondheid in ruimtelijke plannen. De Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu is een voorbeeld van een meer kwantitatieve analyse.

Health Impact Assessment in stappen

In het algemeen worden de volgende stappen doorlopen om gezondheidseffecten van milieufactoren te kwantificeren:

  1. analyse van de bewijslast voor een associatie tussen een milieufactor en gezondheidsrisico’s; 
  2. berekening van de blootstellingsverdeling van de populatie (vaak met behulp van Geografische Informatie Systemen); 
  3. afleiding van  de blootstellingsresponsrelatie (RR relatieve risico's (relatieve risico's)) op basis van een (meta-)analyse van de literatuur; 
  4. schatting van het aantal extra ziektegevallen toe te schrijven aan de onderzochte milieufactor op basis van de prevalentie van de aandoening in de onderzoekspopulatie, de blootstellingsverdeling en de blootstellingsresponsrelatie;
  5. berekening van de totale ziektelast (bijvoorbeeld uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years, DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)'s) en kosten van alle milieufactoren samen om verschillende beleidsopties met elkaar  te kunnen vergelijken.