Risico voor pasgeborene

Het kind kan alleen besmet worden als de moeder voor het eerst een koortslip heeft op het moment van de bevalling of na de bevalling. De pasgeborene loopt een gering risico op herpes neonatorum (onder andere encefalitis). Zwangeren die ook vóór de zwangerschap al vaker een koortslip hebben gehad, hebben waarschijnlijk al tijdens de zwangerschap antistoffen meegegeven. Het kind is dan waarschijnlijk beschermd. 

Advies

Pasgeborene

Als een ouder of broertje of zusje voor het eerst een koortslip heeft, moet worden voorkomen dat de pasgeborene in direct contact komt met de actieve koortslip door zoenen/knuffelen. Het advies is regelmatig de handen te wassen. 

Kraamvisite

Het is raadzaam mensen die een koortslip hebben niet op kraamvisite te laten komen en in ieder geval de baby niet te zoenen, knuffelen of aan te raken. Tevens eet- en drinkgerei goed reinigen en niet door anderen laten gebruiken. Om besmetting te voorkomen moeten mensen met een koortslip steeds hun handen wassen voor ze de baby aanraken en direct contact met de koortslip vermijden.

Kraamverzorgende 

Verzorgenden met herpes labialis dienen een mondmasker en handschoenen te dragen en te zorgen voor een goede hygiëne (handen wassen).

Borstvoeding

Borstvoeding mag, mits goede handenhygiëne in acht wordt genomen en actieve laesies worden afgedekt (eventueel mondmasker).

Zie ook de LCI-richtlijn Herpessimplexvirusinfecties