De huidige gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder het gebruik van ICT Information and communication technology (Information and communication technology). De manieren waarop ICT wordt toegepast, worden in een zeer hoog tempo uitgebreid.

In de kolom 'In dit onderwerp' staan de onderwerpen waar het RIVM bij betrokken is. De documentatie is te vinden in de kolom 'Documenten en Publicaties'.