De huidige gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder het gebruik van ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie). De manieren waarop ICT wordt toegepast, worden in een zeer hoog tempo uitgebreid.

In de kolom 'In dit onderwerp' staan de onderwerpen waar het RIVM bij betrokken is. De documentatie is te vinden in de kolom 'Documenten en Publicaties'.