De huidige gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder het gebruik van ICTInformation and communication technology. De manieren waarop ICT wordt toegepast, worden in een zeer hoog tempo uitgebreid.

In de kolom 'In dit onderwerp' staan de onderwerpen waar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij betrokken is. De documentatie is te vinden in de kolom 'Documenten en Publicaties'.