Zorgen over de gezondheid en veiligheid van bewoners rond industrie zijn de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar geworden. Het RIVM krijgt steeds vaker de vraag om onderzoek te doen naar de gezondheid van mensen die wonen rond industrie.

Mensen die in de buurt van industrie wonen hebben vaak zorgen over de luchtkwaliteit, de stoffen die er in hun omgeving aanwezig zijn en wat dat betekent voor hun gezondheid. Ook kunnen omwonenden last hebben van stank of geluid. 

In 2023 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de gezondheid van omwonenden van industrie betere bescherming verdient door bedrijven, lokale overheden en omgevingsdiensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven als Tata Steel, Chemours of de asfaltfabriek Nijmegen (APN). Vaak voldoet de industrie wel aan de normen en vergunningen. Toch kunnen er dan nog gezondheidsrisico’s bestaan.

Lopende onderzoeken

Elke industrie en de omgeving daarvan heeft een andere problematiek. Het is daarom belangrijk om per situatie te bekijken wat de belangrijkste vragen en zorgen zijn, om welke stoffen en hinder het gaat en wat het RIVM kan bijdragen met (nieuw) onderzoek.  Lees meer over de onderzoeken die het RIVM onder meer  doet bij Chemours en Westerschelde, en Tata Steel.