12 juli 2024: Groepsgesprekken Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht afgerond

Van 8 tot en met 11 juli 2024 heeft het RIVM 5 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht. Tijdens de bijeenkomsten gingen we in groepjes van 7-9 mensen met elkaar in gesprek over mogelijk onderzoek rondom Chemours en naar  PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) (Per- en polyfluoralkylstoffen). In totaal hebben we ongeveer 85 mensen gesproken. Deelnemers aan de groepsgesprekken hebben zich opgegeven via een vragenlijst die in mei via de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), gemeenten en media is verspreid.   

 De bijenkomsten startten met een presentatie over de verkenning die het RIVM uitvoert. Hierbij zijn ook de eerste resultaten van de vragenlijst over de vragen, zorgen en behoeften die omwoners hebben gepresenteerd. Daarna gingen aanwezigen uiteen om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Het was waardevol voor het RIVM om verschillende perspectieven en ideeën te horen van omwonenden van Chemours. Hierdoor heeft het RIVM een nog duidelijker beeld van de behoeften naar onderzoek die er zijn. Ook is er gesproken over de behoefte aan duidelijke informatie. Het RIVM publiceert het advies aan het ministerie naar verwachting in het najaar. 

 Bekijk de presentatie: Groepsgesprek omwonenden Westerschelde: verkenning vragen en zorgen over PFAS (8 t/m 11 juli)


5 juli 2024: Groepsgesprekken Zeeland afgerond

De eerste week van juli 2024 heeft het RIVM 5 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties rondom de Westerschelde in Zeeland. Tijdens de bijeenkomsten gingen we in groepjes van 7-10 mensen met elkaar in gesprek. In totaal hebben we ongeveer 145 mensen gesproken. Deelnemers aan de groepsgesprekken hebben zich opgegeven via een vragenlijst die in juni via  GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), gemeenten en media is verspreid.  

De bijenkomsten startten met een presentatie over verkenning die het RIVM uitvoert. Hierbij zijn ook de eerste resultaten van de vragenlijst over de vragen, zorgen en behoeften die omwoners hebben gepresenteerd. Daarna gingen de deelnemers uiteen om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Hiermee wilde het RIVM vooral een duidelijker beeld krijgen bij de behoeften naar onderzoek die er zijn. De gesprekken verliepen in een open sfeer waarbij de deelnemers ruimte hadden om hun ideeën te delen. Het RIVM heeft met deze gesprekken veel informatie opgehaald voor het advies over mogelijk onderzoek naar  PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen)in en rondom de Westerschelde. Het RIVM publiceert het advies aan het ministerie naar verwachting in het najaar.

Bekijk de presentatie: Groepsgesprek omwonenden Westerschelde. Verkenning vragen en zorgen over PFAS (1 t/m 4 juli