Het RIVM werkt in dit project aan een methode waarmee we een beeld kunnen schetsen van de (mengsels van) chemische stoffen in de leefomgeving. 

Waarom doet het RIVM dit onderzoek?

In ons dagelijks leven komen we in aanraking met veel verschillende chemische stoffen in de lucht, de bodem en het water. Omdat deze chemische stoffen invloed hebben op onze gezondheid en het milieu, maken veel mensen zich er zorgen over. Dit geldt ook voor omwonenden van industriegebieden. Wat de gezamenlijke blootstelling aan chemische stoffen in een gebied is, ook wel toxische druk genoemd, is echter nog niet goed in te schatten. We ontwikkelen een methode waarmee we de toxische druk in een gebied kunnen weergeven. 

Onderzoek in Nijmegen-West/Weurt

Vanaf 2025, wanneer de methode voor toxische druk gereed is, zal deze is, worden toegepast in het gebied Nijmegen-West/Weurt. In dit gebied maken omwonenden zich al langer zorgen over de effecten op hun gezondheid. 
In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van bestaande data en modellen en nieuw verzamelde gegevens. Hierbij wordt niet alleen de natuurwetenschappelijke kennis en inzichten van experts meegenomen, maar ook de inzichten en ervaring van bewoners. 

De resultaten worden straks visueel weergegeven op een kaart, en in een workshop met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden besproken. De kaart en de opbrengst van deze workshop kunnen in een volgend stadium ook door de gemeente worden ingezet om samen met de belanghebbenden te bepalen of, waar, en hoe we de blootstelling aan chemische stoffen in het gebied Nijmegen-West/Weurt kunnen verminderen. 
Het RIVM zal dit proces ondersteunen door daarvoor wetenschappelijke input te leveren. 

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek is in het voorjaar van 2023 gestart met het ontwikkelen van de methode voor toxische druk en de voorbereidingen voor de toepassing in Nijmegen. Vanaf 2025 start het onderzoek in Nijmegen-West / Weurt. Het onderzoek loopt door tot februari 2027.