Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Plaaggeest in het park: huidklachten door oogstmijt

Berichten

 • NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) gaat meer bijdragen aan LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen
 • Evaluatie van de communicatie naar gemeenten tijdens de Q-koortsepidemie in Noord-Brabant

Artikelen

 • Intensieve surveillance van Shigatoxine producerende Escherichia coli in Nederland, 2008

Proefschriftbespreking

 • Secundaire preventie van hepatitis B in Nederland

Van de LCI

 • Van de LCI

Aankondigingen

 • Aankondiging Transmissiedag
 • Boerhaavecursus: Importziekten en reizigersadvisering
 • Nederlands congres Volksgezondheid

Registraties Infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologische laboratoria
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-overzicht

Vragen uit de praktijk

 • Boer vaccineert zich met varkensvaccin: is dat een probleem?