Inhoudsopgave november-december 2015, nummer 9-10, jaargang 26

 

Van de redactie: themanummer Ebola
 

Gesignaleerd

Ebola in perspectief

Ebola in Nederland

Ebola internationaal

Registratie infectieziekten


De MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)- en CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)-surveillanceoverzichten zijn tijdelijk niet beschikbaar.