Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week
40; 2015

Totaal

t/m week
40; 2014

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERSMiddle East Respiratory Syndrome-CoVcoronavirus)+

0

0

0

0

2

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARSsevere acute respiratory syndrome)

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

1

0

0

2

2

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

1

Tuberculose

69 75
60 690 699
 
Groep B2   

Buiktyfus

1

1
0
7
18

Cholera

1
0
0
1
2

Hepatitis A

5

4

4

40
62

Hepatitis B acuut

12
2
0
58
101

Hepatitis B chronisch

60
42
29
638
813

Hepatitis C acuut

4
5
3
49
44

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

10
5
5
139
116

Kinkhoest

445
337
145
5047
6626

Mazelen

0
0
0

 6

135

Paratyfus A

2

0
0
4
7

Paratyfus B

2
1

 1

12

7

Paratyfus C

0
1
1
3
0

Rubella

0
0
0
0
2

STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen/enterohemorragische E. coliEscherichia coli-infectie*

89
79
30
509

584

Shigellose

48
63
14
290
279

Voedselinfectie

3
1
1
19
20
  

Groep C

 Antrax

0

0

0

0
0

Bof

2

5

5

79

39

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

1

0
0

3

0

Chikungunya^

0

0

0

24

18

Dengue^

0

0

0

25

8

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

0

0

4
30

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

0

4
0
12
14

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

0
2
2
26
26

Legionellose

72
70
22

294

302

Leptospirose

8
11
1
37
80

Listeriose

5

5

1

47

77

MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

0
2
1

Malaria

28
41
19
204
233

Meningokokkenziekte

2
2
1
54
62

Psittacose

5
4
0
36
35

Q-koorts

1

1

0
14
21

Tetanus

0

0

0

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0
1

0

6

16

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst' en
ingevoerd in Osirisinformation system-AIZ en geaccordeerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze
datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is
onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer
laboratoria STEC diagnosticeren met een PCRpolymerase chain reaction. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.