Januari 2012

25 januari 2012

Februari 2012

28 februari 2012

Maart 2012

29 maart 2012

Mei 2012

09 mei 2012

Juni 2012

12 juni 2012

Juli 2012

12 juni 2012

September 2012

19 september 2012

In het Infectieziekten Bulletin van september aandacht voor het gebruik van nieuwe media bij uitbraken, overdracht bofvirus door gevaccineerde patienten en preventie en behandeling van longontsteking bij ouderen.

Oktober 2012

19 september 2012

Het Infectieziekten Bulletin heeft jaarlijks een themanummer waarin dieper op één onderwerp wordt ingegaan en de verschillende aspecten daarvan belicht worden. Na Q-koorts en MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) hebben we dit jaar gekozen voor het thema Vaccinatie.

November 2012

12 november 2012

December 2012

18 december 2012