Het Infectieziekten Bulletin heeft jaarlijks een themanummer waarin dieper op één onderwerp wordt ingegaan en de verschillende aspecten daarvan belicht worden. Na Q-koorts en MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) hebben we dit jaar gekozen voor het thema Vaccinatie.

Infectieziekten Bulletin jaargang 23 nummer 8, oktober 2012

 

Gesignaleerd

Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinatie voor risicogroepen

Registraties infectieziekten