Infectieziekten Bulletin jaargang 23 nummer 3, maart 2012

Gesignaleerd
 

Samenvattingen Transmissiedag 2012

Vraag uit de praktijk

 

Registraties infectieziekten

 

Oproep voor bijdragen over vaccinatie

In het najaar van 2012 brengen we een themanummer uit over vaccinatie. We nodigen u uit om artikelen voor dit themanummer in te sturen. Het mag gaan over alle aspecten van vaccinatie. Van onderzoek naar de werking en bijwerkingen van vaccins tot (kosten)effectiviteit-studies en projecten om specifieke doelgroepen te bereiken. Kopij kan in de vorm van een (bewerking van een) wetenschappelijk artikel, proefschriftbespreking, veldbericht, onderzoek of project in het kort of vraag uit de praktijk. U kunt uw bijdragen insturen tot uiterlijk 30 juni 2012 naar infectieziektenbulletin@rivm.nl. Met vragen of suggesties voor een bijdrage kunt u altijd contact opnemen met de redactie.

Errata

Infectieziekten Bulletin 1, jaargang 23, p 10. Koene RPM et.al. Effectieve verwijzing van chronische hepatitis B-patiënten en bescherming van contacten door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
[In de periode na de interventie was het aantal contacten dat in aanmerking kwam voor vaccinatie en tenminste 3 keer was gevaccineerd significant hoger dan voor de interventie (p <0,01). Voor contacten die tenminste 2 keer waren gevaccineerd vonden we geen significant verschil, ook bij 1 vaccinatie was het verschil voor en na interventie significant (p < 0,05). (Tabel 2)] moet zijn [In de periode na de interventie was het aantal contacten dat in aanmerking kwam voor vaccinatie en tenminste 3 keer was gevaccineerd significant hoger dan voor de interventie (p <0,05).Ook voor contacten die tenminste 1 en 2 keer waren gevaccineerd vonden we geen significant verschil, ook bij 1 vaccinatie was het verschil voor en na interventie significant (p < 0,05). (Tabel 2 aangepast)]

Infectieziekten Bulletin 2, jaargang 23, p. 54. Giessen van der J, Overgaauw P. Werken aan zoönosen
[Tenslotte komt leptospirose nog voor als gevolg van ongelukken in laboratoria.]
moet zijn [Tenslotte komt leptospirose nog voor als gevolg van ongelukken in verkeer of om en rond het huis of bedrijf, waarbij men in contact komt met oppervlaktewater.]