Infectieziekten Bulletin jaargang 23 nummer 4, mei 2012

 

Gesignaleerd

Uit het veld

Artikelen

Onderzoek in het kort

Vraag uit de praktijk

Aankondiging

Registraties infectieziekten 


 

In memoriam Bert Hoendermis (10 december 1957 - 14 april 2012)

arts M&G maatschappij&gezondheid (maatschappij&gezondheid)/infectieziektebestrijding


Bert is in 1992 in dienst getreden van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Noord-Kennemerland, als arts bij de afdeling Algemene gezondheidszorg. In de loop van de jaren heeft hij zich ontwikkeld tot arts infectieziektebestrijding.  Bert was toegewijd en deskundig. Zijn optreden was beheerst, weloverwogen, onderbouwd. Hij streefde naar consensus en nooit naar confrontatie. Zijn netwerk was omvangrijk. In 2007, toen door fusie de nieuwe GGD Hollands Noorden tot stand kwam, was Bert de aangewezen persoon om eindverantwoordelijk arts te worden van onze nieuwe afdeling Infectieziektebestrijding: hij werd het gezicht van de afdeling.
Van 2007 tot 2011 is Bert voorzitter geweest van het Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding van Noord-Holland en Flevoland en vanuit die functie was hij tevens lid van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding. In juli 2011 openbaarde zich zijn ziekte. Al snel was duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was. Hij is slechts 54 jaar oud geworden.
Als collega en als vriend zullen wij hem zeer missen. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Wil en zijn kinderen Maarten en Dora.

Harm Menger, GGD Hollands Noorden