Om ervoor te zorgen dat bestuurders snel en goed inzicht krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de volksgezondheid, publiceert het RIVM de Kerncijfers Publieke Gezondheid 2021. Het RIVM verzamelt en actualiseert deze cijfers in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Deze kerncijfers geven een beeld van belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen Nederlandse regio's en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven. Daarmee kunnen de kerncijfers richting geven voor nieuw beleid.

De thema’s die aan bod komen gaan vooral over de volksgezondheid. Om de doelen te bereiken, is ook samenwerking op andere gebieden nodig. De cijfers zijn daarom ook van belang voor andere ministers, staatssecretarissen en wethouders.

De cijfers van 2021 zijn onderverdeeld in acht thema’s:
•    Gezondheid van kinderen en jongeren
•    Gezonde leefomgeving 
•    Rampen en crises 
•    Infectieziekten 
•    Gezondheidsinformatie en beleid 
•    Gezondheid van ouderen 
•    Gezonde leefstijl 
•    Sociaaleconomische gezondheidsverschillen