Deze signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie ( KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het RIVM. KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie.

ALGEMEEN

Volgende fase in onderbouwing en toepassing van groeperen van nanomaterialen

Eerste stofevaluatie van een nanomateriaal toont meerwaarde van nieuwe REACH-Bijlagen

Is regelgeving klaar voor veilige innovatie met nanotechnologie?

Instrumenten voor risicobeoordeling en veilige innovatie van nanomaterialen verzameld

Kruisbestuiving tussen nano- en biotechnologie vraagt om proactieve veiligheidsaanpak

ARBO

Nieuwe meetmethoden voor koolstofnanobuisjes en mogelijke gezondheidseffecten op de werkplek

CONSUMENT EN VOEDING

Veiligere alternatieven voor uv-filters in zonnebrand gezocht

Nanodeeltjes in Nederlands drinkwater heeft lage prioriteit

GEZONDHEID

Nadelige effecten van zilver nanodeeltjes op geheugen

MEDISCHE TOEPASSINGEN

Barrières in de ontwikkeling van nanogeneesmiddelen tegen kanker

MILIEU

Nieuwe complexe nanomaterialen geven uitdagingen aan risicobeoordeling