Het klimaat op aarde wordt mede beïnvloed door veranderingen in de dikte van de ozonlaag en door maatregelen die zijn genomen om de ozonlaag te beschermen. Ozon is een broeikasgas en bepaalt voor een belangrijk deel de temperatuur in de hoge luchtlagen (15-50 kilometer hoogte), maar ook voor een deel op leefniveau. De aantasting van de ozonlaag van de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan veranderingen in windstromingen op het zuidelijk halfrond.

Om de ozonlaag te beschermen is het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)’s) sinds 2010 wereldwijd verboden als onderdeel van het Montreal Protocol. Aangezien CFK’s sterke broeikasgassen zijn (4000 tot 11000 maal zo sterk als kooldioxide) heeft de afname in de uitstoot van CFK’s door het Montreal Protocol bijgedragen aan het beperken van het broeikaseffect. Dit effect kan teniet worden gedaan als het gebruik van bepaalde alternatieve gassen (HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s in koelkasten en airconditioners) de komende jaren sterk blijft toenemen.

Huidkanker

De dikte van de ozonlaag is van invloed op de hoeveelheid uv ultraviolet (ultraviolet)-straling die het aardoppervlak bereikt. Uv ultraviolette (ultraviolette)-straling draagt bij aan staar en huidkanker, hoewel de omvang van dit effect nog onbekend is. Met klimaatverandering verandert ook de hoeveelheid uv-straling.