Annemieke van der Wal neemt bij het RIVM het stokje over als projectleider LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) van Eke Buis. Eke vertrekt naar LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) waar ze gaat werken als Senior Beleidsmedewerker. Lees meer over de plannen van Annemieke met het LMM. 

Eke Buis werkte sinds haar start bij het RIVM in 2009 aan het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid), de laatste 5 jaar als projectleider. Onder haar leiding is een nieuwe richting ingeslagen met het LMM. Eke legt uit: ‘De afgelopen jaren zijn we gaan vernieuwen, zoals met de veldautomatisering, waardoor we niet meer met papieren kaartjes het veld in hoeven. Ook is het project WaterSNIP gestart waarin verkend wordt hoe met sensoren gemeten kan worden in het LMM. En sinds twee jaar meten we in het slootwater in de zomer op dezelfde manier als de Waterschappen. Zo sluiten we aan bij andere monitoringsmeetnetten en wordt de data beter vergelijkbaar. Zo is het LMM vernieuwd, uiteraard wel met behoud van de trendlijn.’ Nu heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden als Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), waar ze afgelopen november is gestart.

Ze geeft het stokje door aan Annemieke van der Wal, die dit met plezier in ontvangst neemt. Annemieke werkt sinds kort weer bij het RIVM, maar ze is een oude bekende. Na haar promotieonderzoek heeft ze bij het RIVM gewerkt aan het landelijke meetnet Bodembiologische Indicator. Daarna vervolgde ze haar carrière bij het NIOO nederlands instituut voor ecologie (nederlands instituut voor ecologie), KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute), CLM en de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research). Als RIVM en WUR zijn we blij met Annemieke. Met haar brede kijk op de bodemecologie blijft de continuïteit van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid geborgd.

Annemieke heeft onder meer de ambitie om de data van het LMM te koppelen aan bodemdata en teeltmaatregelen die bij het RIVM en andere kennisinstituten aanwezig zijn om zo meer inzicht te krijgen in duurzaam bodembeheer.

LMM e-nieuws maart 2019