Overzicht van alle artikelen over of gerelateerd aan het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) die sinds 1997 verschenen zijn (per januari 2024).

Gerelateerde onderwerpen


  • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

    In het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid onderzoeken we of het Nederlandse mestbeleid goed werkt. Dit doen we door de waterkwaliteit te meten en de ontwikkeling van de landbouwpraktijk te volgen. Het RIVM werkt daarin samen met Wageningen Economic Research. We doen dit al sinds 1992 en hebben inmiddels een schat aan informatie verzameld.