Lassakoorts is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het lassavirus. De ziekte komt vooral voor in delen van West-Afrika.

Wat is lassakoorts?

Lassakoorts wordt veroorzaakt door een besmetting met het lassavirus. Het is een besmettelijke ziekte waar de meeste mensen geen klachten van krijgen. Lassakoorts is een van de virale hemorragische koortsen.

Ongeveer 10% van de mensen krijgen na besmetting last van ernstige klachten. Gemiddeld 2% van de besmette mensen overlijden aan de gevolgen van lassakoorts. De ziekte komt vooral voor in delen van West-Afrika. Er is geen vaccin beschikbaar tegen het lassavirus.

Symptomen van lassakoorts

8 op 10 besmette mensen krijgen geen klachten na besmetting met het lassavirus. Als je klachten krijgt, beginnen deze klachten met koorts en algehele malaise.

Na enkele dagen nemen de klachten toe en kunnen er extra klachten bijkomen, zoals

 • hoofdpijn
 • keelpijn
 • spierpijn
 • hoesten
 • rode ogen
 • pijn op de borst
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • buikpijn

Sommige mensen krijgen daarnaast last van andere klachten, zoals:

 • zweren op de wangslijmvliezen
 • keelinfecties
 • opgezette lymfeklieren

Soms kunnen mensen zulke ernstige verschijnselen krijgen dat ze overlijden.

Besmetting en preventie lassakoorts

De kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt, is klein. Als mensen niet ziek zijn, kunnen ze geen andere mensen besmetten. Nederlandse patiënten met lassakoorts waren mensen die in de tropen in de gezondheidszorg werkten. In Nederland kunnen mensen besmet raken via besmette lichaamsvloeistoffen (bloed, ontlasting, urine, braaksel) van een zieke patiënt. Ondanks dat lassavirus in sperma aantoonbaar is, zijn er geen aanwijzingen dat seksuele overdracht voorkomt. Het virus kan niet via de lucht (niezen, hoesten) worden verspreid.

Contactonderzoek

Om de verspreiding van lassakoorts te voorkomen wordt bij ernstige ziekten zoals lassakoorts contactonderzoek gedaan. Iedereen waarmee een patiënt contact heeft gehad wordt in kaart gebracht en benaderd door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Deze contacten houden hun gezondheid in de gaten. Als zij ziekteverschijnselen ontwikkelen die duiden op lassakoorts, worden zij onder voorzorg ook naar een isolatieafdeling gebracht, waar zij getest worden. Patiënten worden verzorgd en behandeld op een speciaal ingerichte isolatieafdeling onder strenge beschermingsmaatregelen.

Waar komt lassakoorts voor? 

Lassakoorts komt voor in delen van West-Afrika (Guinea, Liberia, Sierra Leone en delen van Nigeria). In Nederland komt de ziekte zelden voor. De afgelopen 40 jaar is de ziekte 3 keer vastgesteld bij mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt.