Drugs bij personen van 18 jaar en ouder in 2018

 

 

% Cannabisgebruik in de afgelopen maand

% Cannabisgebruik in het afgelopen jaar

% Cannabisgebruik ooit

% Drugsgebruik anders dan cannabis in de afgelopen maand % Drugsgebruik anders dan cannabis in het afgelopen jaar % Drugsgebruik anders dan cannabis  ooit

Totaal

4,6

7,5

23,7

1,9 4,1 11,4

Geslacht

 

 

 

     

man

6,5

10,2

28,8

2,5 5,1 14,5

vrouw

2,8

4,9

18,8

1,4 3,1 8,4

Leeftijd

 

 

 

     

18-34 jaar

9,8

18,0

43,8

5,0 11,0 22,7

35-49 jaar

4,7

6,5

28,8

1,7 3,4 15,2

50-64 jaar

2,6

3,6

15,6

0,6 1,1 5,3

65+ jaar

0,8

1,0

4,5

0,1 0,2 1,4

Herkomst respondent

 

 

 

     

autochtoon

3,9

6,6

22,9

1,8 3,9 11,2

westerse allochtoon

5,6

8,9

29,5

2,2 4,5 13,9

niet-westerse allochtoon

8,4

12,2

24,2

2,8 4,8 11,0

Voltooid opleidingsniveau (vanaf 25 jaar)

 

 

 

     

basisonderwijs

4,3

5,7

10,5

1,9 2,3 5,7

vmbovoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, mbomiddelbaar beroepsonderwijs 1, avo onderbouw

4,1

5,4

13,2

1,3 2,2 7,6

havohoger algemeen vormend onderwijs, vwovoorbereidend wetenschappelijk onderwijs. mbo 2,3,4

3,8

5,6

21,4

1,3 3,0 10,6
hbohoger beroepsonderwijs, wo 3,4 5,9 29,9 1,9 4,4 14,1

 Bron: Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor CBSCentraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-Instituut 2018