Huidige situatie

Rokers onder jeugd van 12 tot en met 16 jaar in 2017

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Bron: HBSCHealth Behaviour in School-aged Children Health Behaviour in School-aged Children -Nederland/Leefstijlmonitor, UUUniversiteit Utrecht Universiteit Utrecht , Trimbos-instituut en SCPSociaal en Cultureel Planbureau Sociaal en Cultureel Planbureau  i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , 2017

Meer informatie