Huidige situatie

Rokers onder jeugd van 12 tot en met 16 jaar in 2023

Bron: PEIL/Leefstijlmonitor, Trimbos Instituut i.s.m. RIVM, 2023

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Afgelopen maand gerookt.

#In 2023 zijn er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten.  

Trends 2015-2023

Rokers onder jeugd van 12 tot en met 16 jaar

Bron: PEIL/Leefstijlmonitor, Trimbos Instituut i.s.m. RIVM, 2015/2019/2023 & HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)/Leefstijlmonitor, UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht), Trimbos en SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau) i.s.m. RIVM, 2017/2021.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg:
Afgelopen maand gerookt.

Tijdens de dataverzameling van 2021 speelde de uitbraak van COVID-19 een rol. Dit heeft geresulteerd in een kleiner aantal leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft COVID-19 de betrouwbaarheid van de gegevens niet beïnvloed.

^In 2023 zijn er een aantal veranderingen geweest in de vragenlijst en de manier waarop deze is afgenomen. Dit kan invloed hebben gehad op de resultaten.