Huidige situatie

Rokers onder jeugd van 12 tot en met 16 jaar in 2019

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2019.

Meer informatie