Huidige situatie

Seksuele gezondheid onder jeugd van 12-16 jaar in 2019

 Anticonceptie bij laatste keer geslachtsgemeenschap. Weergegeven als % van degenen die seksuele gemeenschap hebben gehad.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Condoomgebruik en pilgebruik niet berekend voor 12-jarigen omdat het percentage jongeren dat op die leeftijd geslachtsgemeenschap had te klein was.

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019.

Meer informatie

Peilstationsonderzoek