Huidige situatie

Seksuele gezondheid onder jeugd van 12-16 jaar in 2017

 Anticonceptie bij laatste keer geslachtsgemeenschap. Weergegeven als % van degenen die seksuele gemeenschap hebben gehad.

*Kerncijfer op de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Condoomgebruik en pilgebruik niet berekend voor 12-jarigen omdat het percentage jongeren dat op die leeftijd geslachtsgemeenschap had te klein was.

Bron: HBSCHealth Behaviour in School-aged Children -Nederland/Leefstijlmonitor, UUUniversiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCPSociaal en Cultureel Planbureau i.s.m. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , 2017

Meer informatie

Rapport HBSC Nederland 2017