Bijlage bij het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-draaiboek Meldingen van legionellabacteriën in water. Met deze checklist kan worden bepaald of er een gezondheidsrisico is en of gebruikers/omgeving geïnformeerd moeten worden na een melding van legionellabacteriën in het water. Zie het draaiboek voor een toelichting.