Bijlage bij het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-draaiboek Meldingen van legionellabacteriën in water. De voorbeeldteksten kunnen worden gebruikt om een informatiebrief op te stellen, een persbericht te maken (alleen noodzakelijk bij gezondheidsrisico veroorzaakt door koeltoren, AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie (Afvalwaterzuiveringsinstallatie) of andere in het openbaar vernevelende waterinstallatie) of om vragen van burgers te beantwoorden. Zie het draaiboek voor een toelichting.