De LFI wordt een nieuwe, landelijke crisisorganisatie die ervoor gaat zorgen dat Nederland een toekomstige pandemie beter kan bestrijden. Hierbij werkt zij nauw samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en andere partijen uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten. De LFI is ondergebracht bij het RIVM.

Taken LFI

Zodra de LFI is opgericht, gaat zij 2 dingen doen:

  1. Bij een nieuwe pandemie zorgt de LFI voor snelle opschaling en aansturing van de medisch-operationele processen. Hiervoor stuurt de LFI tijdens een nieuwe pandemie de 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en namens de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) centraal aan. 
  2. De LFI regelt dat de medisch-operationele processen centraal worden voorbereid. Dankzij deze duidelijke, landelijke aansturing kan Nederland een toekomstige pandemie slagvaardiger bestrijden. De al bestaande organisaties blijven de huidige COVID-19-pandemie bestrijden. 

Start van de LFI

Op 3 juni 2022 besloot de ministerraad om de LFI op te richten. Daarna is het programma LFI begonnen met werven, selecteren en inwerken van mensen voor ontwerpteams. De LFI is midden 2023 operationeel. De eerste ontwerpteams zijn in september 2022 inhoudelijk gestart. Ze doen voorstellen voor de inrichting van de toekomstige LFI-processen. Hoe moeten de processen rond medisch-operationele opschaling eruitzien? En wat betekent dit voor de regie daarop vanuit de LFI en haar samenwerkingspartners? 

Samenstelling ontwerpteams

De ontwerpteams zijn multidisciplinaire teams waarin mensen vanuit de LFI, GGD'en, VWS, andere onderdelen van het RIVM en organisaties in de infectieziektebestrijding samenwerken. De kernleden zijn in juni 2022 geworven binnen het RIVM, de GGD’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, VWS en de LCCB. In de zomer zijn daaruit ontwerpteams samengesteld. De komende tijd betrekken de teams nog meer mensen vanuit GGD’en, RIVM en andere organisaties die zich bezighouden met infectieziektebestrijding, om zo de kennis en expertise van deze organisaties gericht in te zetten.

Snel opschalen dankzij LFI

Eind 2022 treft de LFI voorbereidingen om medisch-operationele zaken snel te kunnen opschalen bij een toekomstige pandemie. Ze sluit bijvoorbeeld waakvlamcontracten om snel klantcontactcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te schakelen. Ook werkt ze aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT Information and communication technology (Information and communication technology). We verwachten dat de LFI vanaf midden 2023 operationeel is en haar aansturende rol bij een toekomstige pandemie kan vervullen.