De blootstelling aan licht in de nacht kan berekend worden met het IPOLicht model.Het IPOLicht model berekent de invloed van verlichting op de omgeving. En de effecten van maatregelen aan lichtbronnen in een bestaande situatie. Het gaat om lichtbronnen als openbare verlichting, kassen, sport-, reclame- en gevelverlichting. 

IPOLicht versie 1.2

Het IPOLicht model is  het resultaat van een samenwerking van RIVM en de adviesbureaus DGMR, Elektrotechnische Materialen Arnhem ( KEMA) en Sotte le Stelle.

Voor de ontwikkeling van IPOLicht versie 1.2 is  onder meer gebruikgemaakt van metingen van het Meetnet Hemelhelderheid Nederland in 2011. Op basis van deze metingen is de relatie bepaald tussen de hemelhelderheid bij bewolkt weer en bij helder weer. De uitkomst van deze analyse geldt voor de in Nederland overheersende typen bewolking en verlichting. Door afnemende belangstelling vanuit diverse betrokken overheden is het model na  2011 niet meer geactualiseerd.

Bewolking en nachtelijke verlichting

Het model houdt rekening met de invloed van bewolking. Het model kan zowel de situatie bij helder weer als bij bewolkt weer doorrekenen. Bij bewolkt weer is de invloed van nachtelijke verlichting groter doordat wolken het licht weerkaatsen. In natuurgebieden kan de hemelhelderheid hierdoor met een factor 10 versterkt worden, in sommige steden met een factor 100. In donkere gebieden, zonder invloed van kunstmatige verlichting, is het ‘s nachts juist donkerder dan bij helder weer. De bewolking schermt het licht af van de sterren, het hemellicht.

Gebruik IPOLicht

IPOLicht kan ondersteuning bieden bij het maken van beleid voor gebiedsontwikkeling en –inrichting en bij vergunningverlening. Het model is kosteloos en bestemd voor provincies, gemeenten, omgevingsdienst en advies- en ingenieursbureaus.