Wereldwijd zijn er steeds minder gebieden waar het ’s nachts echt donker is. Kunstlicht is niet altijd en overal gewenst. Het kan leiden tot lichthinder en slaapverstoring bij mensen. Ook kan het licht een verstorende werking hebben op dieren en planten.

Lichthinder en slaapverstoring bij mensen

Het RIVM heeft in 2013 meegewerkt aan de special ‘Nachtelijke Verlichting’ in tijdschrift Milieu, het opinieblad van het VVM-netwerk voor milieuprofessionals. Hierin worden de effecten uitgelegd van kunstlicht in de avond- en nachtperiode op het welzijn en de gezondheid van mensen. Daarnaast worden de resultaten van een enquête naar de omvang van lichthinder toegelicht. Uit het onderzoek bleek dat '5% van de bevolking in Nederland lichthinder en 3% slaapverstoring ondervindt. De meest hinderlijke lichtbronnen zijn straatverlichting, koplampen en buitenlampen'.

Effecten op dieren en planten

In de special staat ook informatie over onderzoek naar de effecten van lichtvervuiling op ecosystemen. Voorbeelden hiervan zijn de zwermen insecten rond lampen bij gebouwen of verandering in vliegroutes van vleermuizen of vogels. In het project ‘Licht op natuur’ is onderzoek gedaan naar effecten op planten en dieren, de veranderingen in de planten- en diersoorten op langere termijn en naar de effecten van verschillende soorten licht.