SARI severe acute respiratory infections (severe acute respiratory infections) staat voor ‘severe acute respiratory infections’. Dit zijn ernstige luchtweginfecties waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Om op tijd uitbraken te kunnen signaleren is een structureel surveillancesysteem nodig.

Achtergrond

In Nederland bestaat al meer dan 40 jaar surveillance van acute respiratoire infecties in de eerste lijn. De registratie van influenza-achtig ziektebeeld door huisartsen aangevuld met virologische analyses van keelneuswatten vormt de huidige basis van de surveillancepiramide van respiratoire infecties in Nederland. De ontbrekende schakel tussen registraties uit de eerste lijn en monitoring van sterfte is de surveillance van patiënten met ernstige acute luchtweginfecties/‘severe acute respiratory infections’ (SARI severe acute respiratory infections (severe acute respiratory infections)), waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Een structureel surveillancesysteem voor SARI maakt het mogelijk om uitbraken te detecteren in tijd, plaats, oorzakelijk pathogeen en persoon. Zo kunnen bestrijdingsmaatregelen tijdig genomen en geëvalueerd worden.

SARI syndroom surveillance

In 2015 is met het Strategisch Programma RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM))-project ‘Ernstige acute luchtweginfecties: de ontbrekende bouwsteen in de surveillancepiramide’ begonnen. In deze pilot werd onderzocht hoe, en met welke data, het meest efficiënt een SARI surveillance systeem opgezet kon worden in een veeleisende ziekenhuisomgeving.
Deze opgedane ervaring heeft ons geleerd dat een robuust SARI surveillance systeem voor de lange termijn bij voorkeur een volledige geautomatiseerd passief surveillance systeem moet zijn. De voordelen van zo’n geautomatiseerd surveillance systeem is dat het data near-real-time weergegeven kan worden en de administratielast voor medisch personeel zoveel mogelijk verdwijnt.
In verband met vroeg detectie van epidemieën en het tijdig kunnen uitvoeren van eventuele gezondheidsinterventies, moeten de SARI surveillance data zo real-time mogelijk beschikbaar zijn, dat wil zeggen dat er wekelijks een update zou plaatsvinden van voorgaande week. Wij kiezen er daarom voor om een selectie van financiële codes (dbc/dot) gerelateerd aan SARI te gebruiken in dit passieve surveillance systeem, omdat deze codes tot op heden het meest snel beschikbaar zijn. Naast het publieke gezondheidszorg doel van SARI surveillance, kunnen SARI surveillance data worden gebruikt voor de patiëntenzorg (bijv. verbetering van de kwaliteit van zorg en/of ten behoeve van het antibiotic stewardship-team).