Op deze pagina vindt u de actuele situatie van luchtweginfecties in Nederland.

Stand van zaken luchtweginfecties in Nederland

Status per 17-04-2024

Het aantal mensen met luchtwegklachten in Nederland blijft stabiel. Er gaan meerdere virussen rond die luchtwegklachten kunnen veroorzaken. 

Afgelopen week (8 t/m 14 april 2024) is het aandeel deelnemers aan Infectieradar met klachten die passen bij een luchtweginfectie licht gedaald (5,3% in week 15 ten opzichte van 5,8% de week daarvoor, van 1 t/m 7 april). Een deel van deze mensen is gevraagd een keel- en neusmonster af te nemen en op te sturen naar het RIVM. In de monsters die het RIVM afgelopen week ontving en onderzocht, waren parainfluenzavirussen, rhinovirus/enterovirus*, seizoenscoronavirussen en humaan metapneumovirus de meest voorkomende virussen.

In de monsters die vorige week (8 t/m 14 april 2024) zijn afgenomen bij patiënten die de huisarts bezochten voor acute luchtwegklachten waren humaan metapneumovirus en parainfluenzavirussen de meest voorkomende virussen.

Uit cijfers van laboratoria in Nederland (de Virologische Weekstaten) blijkt dat er op dit moment vaak humaan metapneumovirus, rhinovirus en parainfluenzavirus type 3 wordt aangetoond.

*De laboratoriumtest die gebruikt wordt bij infectieradar maakt geen onderscheid tussen rhinovirus en enterovirus. Uit ander onderzoek met deze test weten we dat het merendeel rhinovirus is en een klein deel enterovirus. De laboratoriumtest die gebruikt wordt bij de huisartsen surveillance maakt dit onderscheid wel.   

Lees meer over

Adviezen bij klachten

Je kunt niet helemaal voorkomen dat je een luchtweginfectie krijgt. Met de volgende algemene adviezen kun je wel de kans verkleinen dat je het virus doorgeeft aan iemand anders:  

  • Ben je ziek? Blijf thuis.  
  • Ben je niet ziek, maar heb je wel klachten? Werk thuis als dat kan. Overleg indien nodig met je werkgever. 
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Houd afstand tot anderen.  
  • Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.  
  • Is contact toch nodig (bijvoorbeeld bij mantelzorg)? Draag een mondneusmasker.  

Goede hygiëne helpt om verspreiding te beperken en kan helpen voorkomen dat je zelf ziek wordt. Was daarom vaak en goed je handen met water en zeep en ventileer binnenruimtes. 

Infectieradar deelnemers hebben klachten van een acute luchtweginfectie als ze hoesten, keelpijn hebben, kortademig zijn, een loopneus of een verstopte neus hebben doorgegeven.

Bron grafiek: Infectieradar RIVM. De monsters zijn van deelnemers met een negatieve corona zelftest en deelnemers die geen corona zelftest hebben uitgevoerd.  

Het RIVM vraagt deelnemers aan het Infectieradar zelftestonderzoek een corona zelftest te doen als zij klachten hebben die passen bij corona of bij een andere luchtweginfectie, zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid, een loopneus of een verstopte neus. Een deel van deze mensen wordt gevraagd om ook een neus- en keelmonster op te sturen naar het RIVM. Het RIVM onderzoekt of dit monster het coronavirus, een griepvirus of een verkoudheidsvirus bevat. Het merendeel van deze mensen met klachten heeft hiervoor niet de huisarts bezocht.

Let op: de lijn in de grafiek is het totale aantal geteste monsters. Iemand kan meerdere infecties tegelijk hebben. Hierdoor kunnen de gestapelde percentages in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is. Nog niet alle monsters die de afgelopen week zijn opgestuurd zijn al getest. Deze uitslagen zullen volgende week worden aangevuld.

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Bij een steekproef van de personen die de huisarts bezoeken met een luchtweginfectie worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo’n 140 huisartsenpraktijken bemonsteren wekelijks een aantal mensen met een acute luchtweginfectie. Bij een deel van deze personen is de luchtweginfectie een griepachtig ziektebeeld. Iemand heeft een griepachtig ziektebeeld als de klachten plotseling opkomen, koorts heeft en één van de volgende klachten heeft: hoesten, neusverkoudheid, rauwe keel, hoofdpijn, spierpijn, of pijn op de borst. De resultaten van deze personen met een griepachtig ziektebeeld zijn op de griepwebpagina te vinden.

Let op: de lijn in de grafiek is het totale aantal geteste monsters. Iemand kan meerdere infecties tegelijk hebben. Hierdoor kunnen de gestapelde percentages in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.