Op 29 oktober 2019 hield het RIVM op verzoek van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een bijeenkomst met experts om gezamenlijk een onderzoeksagenda op het gebied van gezondheidsklachten bij siliconen borstimplantaten op te stellen. Deze onderzoeksagenda beschrijft welk onderzoek komende tijd noodzakelijk is en welke partijen hier een rol in hebben. Belangrijke uitkomsten van onderzoek moeten zijn: beschikbaarheid van goede informatie voor patiënten, zodat deze weloverwogen keuzes kunnen maken en goede zorg én nazorg voor patiënten met gezondheidsklachten. Uitkomsten van drie eerdere (inter)nationale bijeenkomsten over dit onderwerp zijn hier ook in meegenomen. 

Tijdens de bijeenkomst konden verschillende partijen, waaronder ook vertegenwoordigers van patiënten, hun onderzoeksideeën kort presenteren. De ideeën zijn daarna geordend en bediscussieerd om  tot een conclusie te komen over wat er nodig is aan onderzoek de komende tijd. 

Het oordeel van de aanwezigen was dat onderzoek naar het vóórkomen van systemische symptomen bij vrouwen met siliconen borstimplantaten nog steeds als zeer belangrijk wordt gezien. Ook het kunnen herkennen van risicogroepen (vrouwen met verhoogde kans op klachten) staat hoog op de agenda. Een nieuwe onderzoeksvraag die tijdens deze discussie duidelijk naar voren kwam ging over de toxicologische en immunologische veiligheid van siliconen borstimplantaten. 

In overleg met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt het onderzoeksvoorstel verder uitgewerkt, RIVM is coördinator van dit proces.