Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting. Een borstimplantaat kan geplaatst worden na verwijdering van een borst vanwege kanker of het risico op kanker. Maar vooral vrouwen die grotere borsten willen kiezen voor borstimplantaten.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu deed verschillende onderzoeken naar borstimplantaten. RIVM onderzocht productdossiers van fabrikanten, deed laboratorium onderzoek en onderzocht de wetenschappelijke literatuur.

Borstimplantaten en de kans op BIAborstimplantaat gerelateerde-ALCLAnaplastisch Grootcellig Lymfoom 

ALCL is een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Vrouwen met een borstimplantaat hebben een verhoogd risico op ALCL. Als ALCL bij een borstimplantaat ontstaat, noemen we dit ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’ (BIA-ALCL). 

Sinds 5 april 2019 zijn in Frankrijk bepaalde typen borstimplantaten uit voorzorg verboden. Het gaat om macrogetextureerde en poly-urethaan gecoate (PU-gecoat) borstimplantaten. Dit zijn borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Frankrijk neemt dit besluit omdat zij aanwijzingen zien dat borstimplantaten met een ruwe buitenkant een verhoogd risico geven op BIA-ALCL. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft het RIVM gevraagd om de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit te beoordelen.

Op 19 november 2018 organiseerde het RIVM een internationale expertbijeenkomst over BIA-ALCL. Doel van de bijeenkomst was internationaal kennis te delen en onderzoeksvragen op te stellen. Ook spraken de deelnemers over hoe dit onderzoek goed en snel gedaan kan worden.

Gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten

In 2017 onderzocht het RIVM welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gemelde klachten in de borst. Chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten zijn de meest genoemde andere, algemene, klachten.