Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting. Een borstimplantaat kan geplaatst worden na verwijdering van een borst vanwege kanker of het risico op kanker. Maar vooral vrouwen die grotere borsten willen kiezen voor borstimplantaten.

Het RIVM deed verschillende onderzoeken naar borstimplantaten. RIVM onderzocht productdossiers van fabrikanten, deed laboratorium onderzoek en onderzocht de wetenschappelijke literatuur.

Gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten

Er is een groep vrouwen die gezondheidsklachten meldt nadat zij een siliconen borstimplantaat kregen. Denk aan aanhoudende vermoeidheid, gewrichtsklachten en problemen met geheugen en concentratie. In 2017 bracht het RIVM in kaart welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat kunnen ervaren. Onduidelijk bleef hoeveel vrouwen met borstimplantaten klachten hebben en waarom de een wel klachten krijgt en de ander niet.

In juli 2019 kondigde het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) daarom in een kamerbrief meer Nederlands onderzoek aan naar gezondheidsklachten bij siliconen borstimplantaten. Het doel is om te weten te komen hoe vaak klachten voorkomen en wat hierbij een rol speelt. Het RIVM coördineert dit onderzoek, dat vier jaar gaat duren.

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel), Universiteit Maastricht, Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), het Nederlands Borstimplantatenregister (DBIR), Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en het Nederlands Kankerinstituut voeren het onderzoek uit.

Borstimplantaten en de kans op BIA borstimplantaat gerelateerde (borstimplantaat gerelateerde)-ALCL Anaplastisch Grootcellig Lymfoom (Anaplastisch Grootcellig Lymfoom) 

ALCL is een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Vrouwen met een borstimplantaat hebben een verhoogd risico op ALCL. Als ALCL bij een borstimplantaat ontstaat, noemen we dit ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’ (BIA-ALCL). 

Sinds 5 april 2019 zijn in Frankrijk bepaalde typen borstimplantaten uit voorzorg verboden. Het gaat om macrogetextureerde en poly-urethaan gecoate (PU-gecoat) borstimplantaten. Dit zijn borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Frankrijk neemt dit besluit omdat zij aanwijzingen zien dat borstimplantaten met een ruwe buitenkant een verhoogd risico geven op BIA-ALCL. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)) heeft het RIVM gevraagd om de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit te beoordelen.

Op 19 november 2018 organiseerde het RIVM een internationale expertbijeenkomst over BIA-ALCL. Doel van de bijeenkomst was internationaal kennis te delen en onderzoeksvragen op te stellen. Ook spraken de deelnemers over hoe dit onderzoek goed en snel gedaan kan worden.

Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen implantaten

Heeft u gezondheidsklachten en denkt u dat uw implantaat de oorzaak is? Meld dat dan bij MEBI: het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Door klachten tijdig te melden krijgen we bijwerkingen van implantaten eerder in beeld.