Vragen over de inventarisatie

Informatie over borstimplantaten


Vragen over de inventarisatie

Waarom heeft het RIVM een inventarisatie gedaan van klachten van vrouwen met een borstimplantaat?

Er zijn vrouwen die gezondheidsklachten ervaren na het krijgen van een borstimplantaat. Met deze inventarisatie wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een duidelijk beeld krijgen van de verschillende klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren.

Naar boven

Hoe is het RIVM aan de 976 vrouwen met een borstimplantaat gekomen die de vragenlijst hebben ingevuld?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het RIVM hebben vrouwen met een siliconen borstimplantaat en gezondheidsklachten opgeroepen om deel te nemen aan deze inventarisatie en de vragenlijst in te vullen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de websites van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het RIVM, persberichten in de media, en de Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties (SVS stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties (stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties)).

Naar boven

Er hebben 695 vrouwen klachten gemeld, zijn dat er wel genoeg voor een onderzoek?

Het totaal aantal vrouwen met borstimplantaten in Nederland betreft waarschijnlijk ongeveer tweehonderdduizend. Het is niet bekend hoeveel vrouwen met borstimplantaten klachten ontwikkelen. Het beeld en de variatie in klachten die uit deze inventarisatie naar voren zijn gekomen, zijn voor het RIVM voldoende aanleiding om vervolgonderzoek te adviseren.

Naar boven

Wat zijn de meest voorkomende klachten die vrouwen met een borstimplantaat ervaren?

Pijn in de borst(en) en kapselvorming zijn de meest gerapporteerde klachten in de borst. Chronische vermoeidheid, gewrichts- en spierklachten zijn de meest genoemde algemene klachten.

Naar boven

Waarom is er niet onderzocht of er een verband is tussen de borstimplantaten en de lichamelijke klachten van de vrouwen met een borstimplantaat?

Wij vinden het belangrijk om allereerst een goed overzicht te hebben van de klachten die vrouwen met een borstimplantaat ervaren. De resultaten hiervan kunnen richting geven aan wetenschappelijk vervolgonderzoek. Het RIVM is al in gesprek met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over een vervolgonderzoek.

Naar boven

Is er samenhang tussen dit onderzoek naar gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten en het bevolkingsonderzoek borstkanker?

Dit onderzoek staat volledig los van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voor informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, zie www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

Naar boven

Wat zegt de inventarisatie over ALCL Anaplastisch Grootcellig Lymfoom (Anaplastisch Grootcellig Lymfoom)?

Twee vrouwen in onze inventarisatie hebben gemeld dat ze ALCL hebben. Uit onderzoek is bekend dat vrouwen met een borstimplantaat een verhoogd risico hebben op BIA borstimplantaat gerelateerde (borstimplantaat gerelateerde)-ALCL. ALCL staat voor Anaplastic Large-Cell Lymphoma, ofwel Anaplastisch Grootcellig Lymfoom. Als het bij een borstimplantaat ontstaat, spreekt men vaak van ‘borstimplantaat gerelateerde ALCL’ of ‘BIA-ALCL’. Het is een zeer zeldzame vorm van kanker van het immuunsysteem. Op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. vindt u meer informatie.

Naar boven

Op welke manier kunnen de resultaten uit de inventarisatie richting geven aan wetenschappelijk onderzoek?

Sommige klachten lijken vaker voor te komen bij vrouwen met bepaalde kenmerken. Vrouwen met bepaalde chronische ziekten zoals allergieën rapporteren bijvoorbeeld vaker algemene klachten. Een van de aanbevelingen in dit rapport is dit verder te onderzoeken.

Naar boven

Hoe verhoudt deze inventarisatie zich tot eerder RIVM onderzoek naar borstimplantaten?

Het RIVM heeft in 2015 een rapport gepubliceerd over gezondheidsrisico’s van siliconen borstimplantaten met behulp van een evaluatie van wetenschappelijke literatuur. Ook heeft het RIVM productonderzoek gedaan naar siliconen borstimplantaten op de Nederlandse markt.

Naar boven


Informatie over borstimplantaten

Wat moet ik doen als ik gezondheidsklachten heb na implantatie van een borstimplantaat?

U kunt het beste een afspraak maken met uw behandelend arts, zodat deze uw klachten kan onderzoeken.

Daarnaast kunt u uw gezondheidsklachten melden bij het meldpunt bijwerkingen implantaten op www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl.

Meldingen die bij dit meldpunt binnenkomen, worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Dit expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) en het RIVM. De interpretatie van de bijwerkingen wordt samen met medisch specialisten en andere experts uit het veld gedaan.

Naar boven

Wat moet ik doen als ik klachten heb over de behandeling?

Bij vragen of klachten over de kwaliteit van zorg kunt u bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht.
Gezondheidsklachten waarvan u vermoedt dat ze met uw borstimplantaat te maken hebben, kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantanten op www.meldpuntbijwerkingenimplantaten.nl.

Naar boven

Hoe weet ik dat het borstimplantaat dat bij mij is geplaatst veilig is?

Als u wilt weten welk borstimplantaat bij u is gebruikt, kunt u dit navragen bij uw arts. Uw arts mag alleen borstimplantaten gebruiken die een CE Conformité Européenne (Conformité Européenne)-markering hebben. De CE-markering geeft aan dat het implantaat aan de wettelijke eisen voor marktoelating voldoet.

Er zijn altijd risico’s aan het gebruik van een medisch hulpmiddel verbonden. Net zoals elke medische ingreep risico’s kan hebben. Deze risico’s worden afgewogen tegen het verwachte voordeel van behandeling. De fabrikanten zijn wettelijk verantwoordelijk om de balans tussen de voordelen en de risico’s van borstimplantaten te bewaken.

Er bestaat altijd een kans dat een borstimplantaat gaat scheuren of lekken. Het is bekend dat na 10-15 jaar de kans op scheuren en lekken van de implantaten toeneemt. Geen enkel implantaat gaat een leven lang mee. Daarom moeten ze op den duur vervangen worden. Hierbij moet de chirurg samen met u het risico van de operatie afwegen tegen het risico van het laten zitten van de implantaten.

Naar boven