In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft het RIVM een inventarisatie uitgevoerd van gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten.

De resultaten van de inventarisatie zijn te vinden in het rapport  'Gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat'.

Tijdens de voorbereiding van de inventarisatie is gesproken met enkele klinisch experts. De verslagen van deze gesprekken vindt u in de kolom 'Verslagen'.

Het RIVM stelde een expertpanel samen om de geanalyseerde resultaten te duiden. Het verslag van de bijeenkomst van dit panel vindt u in de kolom 'Verslagen'.

Meer informatie: