Heeft u een implantaat en gezondheidsklachten en denkt u dat het implantaat deze klachten veroorzaakt? Meld dit dan, ook als u er niet zeker van bent. Door op een foto hieronder te klikken komt u direct bij het meldformulier. Het is niet mogelijk deze tussentijds op te slaan.

Voor hulp bij het invullen van de vragenlijst kunnen patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij kunnen met u samen een meldformulier invullen. Het Landelijk Meldpunt Zorg is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar (tel. 088 - 120 50 20).

Melden als patiënt

Melden als patiënt

Melden als zorgverlener

Zorgprofessionals

Melden als zorgverlener

Implantaten en bijwerkingen

Een implantaat is een hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen lange tijd in het lichaam wordt geplaatst. Een implantaat kan – net als een geneesmiddel – ook bijwerkingen veroorzaken.  

Het is voor patiënten belangrijk dat we de veiligheid van implantaten bewaken. Daarom houden we in de gaten welke bijwerkingen er kunnen zijn. Hoe eerder we dat weten, hoe beter. Als er veel of bijzondere bijwerkingen zijn, kunnen we patiënten daarvoor waarschuwen en kunnen artsen of de overheid maatregelen nemen.

4 Vragen over bijwerkingen van implantaten

Experts van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten vertellen wat implantaten zijn, dat deze bijwerkingen kunnen hebben en wat pati‘nten en zorgverleners kunnen doen als zij denken dat sprake is bijwerkingen van implantaten.
Sprekers: Carl Moons, Voorzitter Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Jo‘lle Hoebert, Cošrdinator Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten