Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen in het lichaam wordt geplaatst. Er bestaan veel verschillende implantaten, bijvoorbeeld hartkleppen, heup- en borstimplantaten. Een implantaat kan onvoorziene en ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen aan het implantaat zelf liggen of aan de toepassing ervan. Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen worden gemeld, zodat problemen met een specifiek implantaat snel gesignaleerd kunnen worden.

Wie kan er melden?

Via het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten kunnen gebruikers/patiënten en zorgprofessionals (mogelijke) bijwerkingen van implantaten melden. Heeft u een implantaat en gezondheidsklachten waarvan u vermoedt dat deze veroorzaakt worden door het implantaat? Meld dit dan, ook als u er niet zeker van bent.

Hoe te melden?

Gebruikers/patiënten kunnen melden door deze online vragenlijst in te vullen. Het is van belang dat u de vragen in het meldformulier zo volledig mogelijk beantwoordt. In het meldformulier wordt ook gevraagd naar productspecificaties (zoals bijvoorbeeld fabrikantnaam, commerciële naam, modelnummer etc.). Bij het invullen van het meldformulier is het handig als u de gegevens over uw implantaat bij de hand heeft. Eventueel zijn de gegevens van het implantaat op te vragen bij uw zorgverlener. Voor hulp bij het invullen van de vragenlijst kunnen gebruikers/patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg op telefoonnummer 088 - 120 50 20 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Ook zorgprofessionals kunnen melden, door deze online vragenlijst in te vullen. Voor technische ondersteuning  bij het invullen van de vragenlijst kunnen zorgprofessionals contact opnemen met het Meldpunt IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Nadat u het meldformulier hebt ingevuld, krijgt u een meldnummer. Dit kunt u gebruiken voor het geval u bijvoorbeeld aanvullende informatie wilt toesturen.  U krijgt geen individuele terugkoppeling over uw melding of specifieke gezondheidsklachten.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

De meldingen worden geanalyseerd en geïnterpreteerd door het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten. Dit expertisecentrum is een samenwerkingsverband tussen Bijwerkingencentrum Lareb en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De interpretatie van de bijwerkingen wordt samen met medisch specialisten en andere experts uit het veld gedaan. Als het nodig is, wordt er een onderzoek gestart naar bepaalde implantaten waarvoor veel of specifieke bijwerkingen zijn gemeld. De resultaten van een onderzoek zullen op deze website geanonimiseerd openbaar worden gemaakt . Deze signalering is voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, veldpartijen uit het zorgdomein en gebruikers/patiënten.  

Alleen medewerkers van LarebNetherlands Pharmacovigilance Centre en RIVM die onderdeel zijn van het Expertisecentrum hebben toegang tot uw melding en uw persoonsgegevens. Alleen geanonimiseerde/gepseudonimiseerde gegevens worden gedeeld met medisch specialisten of andere partijen nodig voor het analyseren en interpreteren van de meldingen.

Coördinatie

De coördinatie van het Meldpunt Bijwerkingen implantaten ligt bij het RIVM. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) is opdrachtgever.

Andere meldingen

Dit meldpunt is alleen bedoeld voor het melden van gezondheidsklachten en mogelijke bijwerkingen die door implantaten worden veroorzaakt. 

Heeft u een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u informeren en adviseren.
Wilt u een melding doen van een bijwerking van een geneesmiddel? Dan kunt u dit melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.
Indien er sprake is van een calamiteit dan moet een zorgverlener deze direct melden bij de IGJ.