Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

t/m week

12; 2014

Totaal

t/m week

12; 2013

Enterovirus

44 33 
29 
106 
81 

Adenovirus

138 
117 
105 
360 
456 

Parechovirus

20 

4
33 
30 

Rotavirus

38
44 
62 
144 
537 

Norovirus

353 
425 
263 
1041 
1122 

Influenza A-virus

25 111 
187 323 
2099

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
 0
0

Influenza B-virus

2
2

 11
719

Influenza C-virus

0
0
0
 0
0

Para-influenza

36 
26 
26
 86 108 

RSrespiratoir syncytieel-virus

420
454 
240
 1114
1302

Rhinovirus

182
197
162 
541
469 

Mycoplasma pneumoniae

25
25 
16
 61 87 

hMPVHumaan metapneumovirus

12 
31 
65 
 108
182

Coronavirus

49 
70
65 
184
193 

Chlamydophila psittaci


0

 3

Chlamydophila pneumoniae

0

1

15

Chlamydia trachomatis

1559
1814 1818
 5191
4805 

Chlamydia2

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

37 
43 
47 
 127
170 

HIV 2

0


 1
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
 0
0

Hepatitis A-virus

2
7  13
11

Hepatitis B-virus

49 
54 
60 
 163
159 

Hepatitis C-virus

33 
43 
33 
 109
93 

Hepatitis D-virus

0
2
 3
1

Hepatitis E-virus6
 16
11

Bofvirus5
 10
10

Mazelenvirus

12

13
 29
2

Rubellavirus0  10
11

Parvovirus

13 
12 
10 
 35
33 

Coxiella burnetii
 20
14 

Rickettsiae

0
0
0
 0
0

Denguevirus7
 18
22 

Hantavirus

0
1 2  3
0

West-Nijlvirus

0
0
0
 0
0

Astrovirus

15
15
12 
 42
27 

Sapovirus

39 
25 
22 
 86
16 

Bocavirus

11
16
11 
 38
41

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.