Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week

13-16

Totaal

t/m week

16 (2013)

Totaal

t/m week

16 (2012)

Enterovirus

19 
27 
 12
93 
189

Adenovirus

175
 171
103
559 
389

Parechovirus

10
 10

37
66 

Rotavirus

160 
299 
487 
1024 
848 

Norovirus

335
 399
306
1428 
1180 

Influenza A-virus

984
552 
146 
2245
687 

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

257 
415 213 
932 
37 

Influenza C-virus

0
0
0
0 0

Para-influenza

38 
46 
58 
166
107 

RSrespiratoir syncytieel-virus

457
245 
104 
1406
1211

Rhinovirus

178
148
149
618 
574 

Mycoplasma pneumoniae

30
24 
35 
122 
382 

hMPVHumaan metapneumovirus

46 
113 
118
300 
263

Coronavirus

52 
71 
58 
251 
170

Chlamydophila psittaci

2

5
11 

Chlamydophila pneumoniae
16
30 

Chlamydia trachomatis

1547 1708 
1475
6280 
6403 

Chlamydia


1

0
3

0

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

55 
67 
49 
219 
280

HIV 2

0
0
0
0
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
1

Hepatitis A-virus


4

17

Hepatitis B-virus

42
72 
63 
222 
420 

Hepatitis C-virus

24 
33 
31
124 
191

Hepatitis D-virus0
1
2

Hepatitis E-virus
14
11 

Bofvirus
14
52 

Mazelenvirus
2

Rubellavirus
13

Parvovirus

14

13 
46 
60 

Coxiella burnetii

4
1

22 
32 

Rickettsiae

0
0
1
1

Denguevirus

9 6
12
34 
82 

Hantavirus

0
0
0
0

West-nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

12 11
14
41 
26 

Sapovirus
21 
16

Bocavirus

15
15
13
54 
65 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.