Totaal

week 21-24

Totaal

week 25-28

Totaal

week

29-32

Totaal

t/m week

32 (2013)

Totaal

t/m week

32 (2012)

Enterovirus

22
100
100
337
662

Adenovirus

73
82 43
832 635

Parechovirus

9
4
5
62
260

Rotavirus

71
38
24 1388 1111

Norovirus

112
79 40
2288
769

Influenza A-virus

8 4 2 2274
755

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

1
1
0
965
48

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

66
51
17 383
314

RSrespiratoir syncytieel-virus

4
1
2
1499
1287

Rhinovirus

152
142
65 1120
1011

Mycoplasma pneumoniae

19
16
13
198
541

hMPVHumaan metapneumovirus

28
13
6
434
282

Coronavirus

17
12
3
323
197

Chlamydophila psittaci

2
2
2
17
15

Chlamydophila pneumoniae

0
1
0
18
39

Chlamydia trachomatis

1398
1640
1196
11786
12800

Chlamydia

1
1
0
5
3

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

54
52
42
420
558

HIV 2

0
0
0
0
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0
0
0
3

Hepatitis A-virus

1
1
1 24
27

Hepatitis B-virus

52
61
32
435
723

Hepatitis C-virus

18
41
26
243
360

Hepatitis D-virus

0
0
1
2
3

Hepatitis E-virus

2
4
4 28
33

Bofvirus

4
3
2
33
80

Mazelenvirus

4
24
47
78
8

Rubellavirus

2
5
6
31
11

Parvovirus

9
11
8
94
159

Coxiella burnetii

4
9
4
47
64

Rickettsiae

1
0
0
2
8

Denguevirus

8
13
10
71
130

Hantavirus

0
0
0
0
9

West-nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

4
5
2
62
41

Sapovirus

0
2
1
33
18

Bocavirus

11
4
4
83
104

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.