Overzicht van meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 40 2013


Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week

37-40

Totaal

t/m week

40 (2013)

Totaal

t/m week

40 (2012)

Enterovirus

139 
112 
70 
559 
927 

Adenovirus

62 91 
41 
984 
801

Parechovirus

12 14 
15 
99 
319 

Rotavirus

35 
25 
15 1439 
1139

Norovirus

55 
65 
88 
2058 
1878

Influenza A-virus


2
1 2291
772

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

0

966
51 

Influenza C-virus

0
0
0
0
0

Para-influenza

19 20 
23 
433 339 

RSrespiratoir syncytieel-virus


3 3
1455 1304 

Rhinovirus

82 83
164 
1387 
1251 

Mycoplasma pneumoniae

19 
21 29 
245 643

hMPVHumaan metapneumovirus

6

0 436
284 

Coronavirus

6

3
329 205

Chlamydophila psittaci

2
0
3 20 
18 

Chlamydophila pneumoniae

0

21 
43 

Chlamydia trachomatis

1610
1592 1745 
15537 
16390 

Chlamydia

0
1
6
4

HIVhumaan immunodeficientievirus 1

57 
58 
57 
550 
696 

HIV 2


0
0
1
0

HTLVHuman T-lymphotropic virus

0
0

1

Hepatitis A-virus

1
1
3
28 
27 

Hepatitis B-virus

44 
50
37 
536 
845 

Hepatitis C-virus

30 
28 
23 
298 
425 

Hepatitis D-virus


1


7

Hepatitis E-virus

4

6 39
40 

Bofvirus


10 9
52 
87

Mazelenvirus

51 
24 
23 
129 
9

Rubellavirus

6 1 4
36 
11

Parvovirus

10 
14 

117 
184 

Coxiella burnetii

5
9
66 
71

Rickettsiae

0

2 5 11 

Denguevirus

14 25
11 
112 
175 

Hantavirus

0


2
10

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus

3


66 
46 

Sapovirus

2
1

37
19 

Bocavirus


1

91 
113

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.